Je kind aangeven

Waar doe ik aangifte van de geboorte van mijn kind?

Je doet aangifte van de geboorte in de gemeente waar het kind is geboren. Dit moet binnen drie dagen na de dag van de bevalling gebeuren. het is ook mogelijk om dit digitaal te doen. Als de termijn van geboorteaangifte afloopt op een zaterdag, zondag of feestdag, dan kan de aangifte op de eerstvolgende werkdag plaatsvinden. Informatie hierover klik hier

Voorbeeld: Het kindje wordt geboren op donderdag: de aangifte dient uiterlijk maandag gedaan te worden. Stel die donderdag is de donderdag voor het Paasweekend: dan mag de aangifte op dinsdag worden gedaan.

De vader is verplicht tot aangifte. De moeder is altijd bevoegd tot aangifte. Als de vader ontbreekt of hij is verhinderd, dan is iemand die bij de bevalling aanwezig was verplicht tot aangifte. De aangever moet een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Wie kan het kind erkennen?

Een man die niet getrouwd is met de moeder van het kind kan toch officieel het vaderschap van het kind op zich nemen. Dit wordt erkennen genoemd. Het kind kan ook al erkend worden voordat het geboren is. Dit wordt erkennen van de ongeboren vrucht genoemd.

Achternaam kind kiezen

Ouders kunnen samen de achternaam van hun eerste kind kiezen, die van de moeder of die van de vader. Je  mag de achternaam kiezen van jezelf of van je partner. De achternaam die je voor je eerste kind kiest, geldt ook voor alle volgende kinderen. Dit is om de eenheid van de familienaam te behouden.

Maak je geen keuze, dan krijgt het kind automatisch de naam van de vader of van de moeder. Dit hangt af van uw gezinssituatie:

1. Getrouwde ouders of ouders met geregistreerd partnerschap (ouders van verschillend geslacht – heterostellen):

Je kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. Je kunt ook kiezen voor de achternaam van de moeder. Je moet dan samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daar geef je aan de naam van de moeder te kiezen. Je kunt dit doen voor de geboorte of bij de geboorteaangifte.

2. Ongetrouwde ouders (ouders van verschillend geslacht – heterostellen):

Je kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Wil je dat je kind de achternaam van de vader krijgt, dan moet hij het kind erkennen. De keuze voor de achternaam van het kind vindt plaats bij de erkenning. Erkenning is mogelijk voor de geboorte, tijdens de aangifte van de geboorte of op een later moment na de geboorte. Je moet hiervoor beiden persoonlijk een verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

3. Ouders van hetzelfde geslacht:

Adopteren 2 mannen samen een kind of hebben zij gezamenlijk gezag? Dan kunnen zij kiezen voor 1 van hun achternamen.

Als 2 getrouwde vrouwen of 2 vrouwen met een geregistreerd partnerschap, een kind krijgen geldt het volgende:

De moeder wordt zwanger door een onbekende donor in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Het kind krijgt de naam van de duomoeder, maar alleen als deze automatisch juridische ouder wordt bij de geboorte. Ze kunnen ervoor kiezen dat het kind de naam van de biologische moeder krijgt.

De moeder wordt zwanger door bekende donor en de duomoeder erkent het kind. Het kind krijgt in dit geval de naam van de biologische moeder. Via naamskeuze is het mogelijk dat het kind de naam van de duomoeder krijgt.

Kijk voor meer informatie over de aangifte op de website van de overheid.