Non Invasieve Prenatale Test

NIPT

De Non Invasieve Prenatale Test (NIPT) is een screeningsbloedtest. Je kunt kiezen voor deze test als uit de combinatietest blijkt dat de ongeboren baby een verhoogde kans heeft op Down syndroom (trisomie 21), Edwards syndroom (trisomie 18) of Pataus syndroom (trisomie 13).

De NIPT

Voor de NIPT kom je in Nederland alleen in aanmerking binnen de kaders van de TRIDENT studie (proefperiode NIPT) als uit de combinatietest blijkt dat de baby een verhoogde kans heeft op een aangeboren aandoening. Dit betekent dat NIPT alleen wordt uitgevoerd en vergoed wordt als de combinatietest uitwijst dat er vervolgonderzoek nodig is. NIPT is een vervolgonderzoek op de combinatietest; je bepaalt zelf of je gebruik wilt maken van NIPT.

De test kan vanaf 10 weken zwangerschap worden uitgevoerd. Dan worden er een aantal buisjes bloed bij jou afgenomen. Tijdens de zwangerschap zit er in jouw bloed DNA van de ongeboren baby. Jouw bloed kan worden onderzocht om chromosomale afwijkingen bij de baby te vinden. De test kan geen miskraam veroorzaken. Bij een vruchtwaterpunctie en de vlokkentest kan dit wel.

De uitslag en eventueel vervolgonderzoek

De test is binnen 10 tot 15 werkdagen bekend. De uitslag wordt schriftelijk en/of telefonisch gegeven.

De uitslag kan zijn: afwijkend of niet-afwijkend. De NIPT is een screeningstest en geen diagnostische test. De NIPT biedt geen 100% zekerheid. Is de uitslag niet-afwijkend, dan is de kans erg klein (1 op 1000) dat er toch sprake is van een chromosoomafwijking. Is de uitslag afwijkend, dan is de kans erg groot dat de baby een chromosoomafwijking heeft. Om de diagnose te stellen, kun je nog een vruchtwaterpunctie laten doen.

Proefperiode NIPT

De NIPT wordt vanaf 1 april 2014 uitgevoerd. De eerste 2 jaar zijn een proefperiode. Je kunt de NIPT test dan uitvoeren conform de TRIDENT-studie. In deze proefperiode wordt de test aangeboden aan zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans op een kind met trisomie 13, 18 of 21 hebben. Dus ook vrouwen van 36 jaar of ouder komen alleen in aanmerking voor de NIPT test als ze een verhoogde kans hebben op een trisomie na de combinatietest. Als je niet mee wilt doen aan de TRIDENT-studie dan mag je geen NIPT laten uitvoeren.

Wet op bevolkingsonderzoek De screening van de baby naar het syndroom van Down, Edward en Patau valt onder de Wet op het bevolkingsonderzoek. Voor het uitvoeren van de screening is een vergunning nodig van het ministerie van VWS. De TRIDENT studie heeft bij het ministerie van VWS een uitbreiding van de vergunning aangevraagd. De uitbreiding gaat het mogelijk maken dat alle zwangeren, indien gewenst, gebruik mogen maken van de NIPT binnen de kaders van de TRIDENT studie. Het ministerie van VWS heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd. Het is niet bekend wanneer het advies van de Gezondheidsraad aan het ministerie van VWS uitkomt.

 

Copyright © 2018 SVBOZ Alle rechten voorbehouden