Belangrijke informatie Corona!

In onze regio zijn de regels nu zo:

  • Partners mogen aanwezig zijn alle controles.
  • Kinderen zijn NIET toegestaan in het MKC.
  • Het aantal zwangerschapscontroles blijft hetzelfde.
  • Er mogen 2 personen bij de bevalling aanwezig zijn.
  • In het kraambed zullen er 2  kraambezoek door de verloskundige plaatsvinden. Op indicatie zullen er meer visites gereden worden. De overige visites blijven telefonisch.
  • Belangrijk blijft dat je bij klachten, ongerustheid of het voelen van minder leven altijd contact opneemt met je verloskundige!

Zeker blijft gelden:

  • kom niet als je verkouden bent.
  • geef elkaar de ruimte.
  • je partner mag uiteraard ook geen klachten hebben wanneer hij/zij meekomt.