De 13 weken echo

Vanaf 1 september 2021 wordt het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek  (in onderzoekssetting) aangeboden. Zwangeren kunnen dan kiezen voor een structureel echoscopisch onderzoek rond de 13e week van de zwangerschap om hun ongeboren kind te laten onderzoeken op structurele afwijkingen. Het 13 weken echo wordt aangeboden in het kader van de landelijke, wetenschappelijke IMITAS studie.

Het doel van de 13 weken echo is om in een vroeg stadium te onderzoeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Ernstige afwijkingen – zoals een open schedel of groot defect in de buikwand – kunnen mogelijk vroeg in de zwangerschap worden ontdekt.

Onderzoeksperiode

De 13 weken echo kan worden uitgevoerd van 12+3 weken tot en met 14+3 weken zwangerschap.

Vergelijking eerste trimester SEO en tweede trimester SEO

De 13 weken echo en de 20 weken echo hebben hetzelfde doel. Ze vervangen elkaar niet, maar vullen elkaar aan. Het verschil is dat de 13 weken echo eerder in de zwangerschap plaatsvindt. Hoewel het kind rond 13 weken kleiner en minder ver ontwikkeld is dan rond 20 weken, zijn sommige (ernstige) afwijkingen wel te zien. Het komt regelmatig voor dat deze niet met het leven verenigbaar zijn. Als de echoscopist een afwijking vermoedt, kan de zwangere vroeg in de zwangerschap eventueel vervolgonderzoek laten uitvoeren. Ook heeft zij – vergeleken met het tweede trimester SEO – meer tijd om te bepalen wat ze met de uitslag doet. Bij het tweede trimester SEO zijn veel structu­ren (zoals het hart) verder ontwikkeld. Daardoor kan de echoscopist het kind meer in detail onderzoeken.

Zie ook de publiekspagina Vergelijking met andere onderzoeken.

 

Mocht u meer informatie willen over de 13 weken echo klik hier