Heeft u een klacht? Blijf er niet mee rondlopen

 

  • Bespreek uw klacht met ons

 

Natuurlijk hopen we dat jullie tevreden zullen zijn over de door ons verleende zorg. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om jou en je kindje goed te begeleiden. Zit je met vragen? Met twijfels? Bent je ergens ontevreden over? Vertel het ons dan! Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen. Of je geruststellen. Of op een manier gaan werken waar je je prettiger bij voelt.

 

  • Schakel een klachtenfunctionaris in

 

Mochten we onverhoopt geen oplossing vinden voor je klacht of wil je je klacht eerst met iemand anders bespreken? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken met je waarover je ontevreden bent en wat je zou willen bereiken met je klacht. Zij adviseren je wat je kunt doen. Ze helpen je ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan jou en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
Wij proberen, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, je klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvangt je van ons bericht wat we hebben gedaan met je klacht.

Neem contact op met een klachtenfunctionaris van het CBKZ via www.klachtverloskunde.nl 

 

  • Geschilleninstantie

 

Als je er met ons en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris toch niet aan uit komt, kun je je klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Kijk voor meer informatie op de www.geschilleninstantieverloskunde.nl