Klachtenregeling

Natuurlijk hopen we dat jullie tevreden zullen zijn over de door ons verleende zorg. Mochten er onverhoopt toch klachten zijn waarvoor geen oplossing gevonden kan worden door bij voorbeeld een gesprek met ons. Dan kun je je richten tot de klachtencommisie van de KNOV, onze beroepsvereniging.

De klachtencommissie:

  • Behandelt je klacht onafhankelijk
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • Heeft geheimhoudingsplicht
  • Doet een uitspraak over de gegrondheid van je klacht
  • Kan een aanbeveling doen aan de verloskundige
  • Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

 

Wil je meer informatie klik dan hier